Contact


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAAG

 

Heeft u een vraag aangaande een business vraagstuk, leiderschap, persoonlijke- of teamontwikkeling en wilt u eens ontdekken waar een vrijblijvende verkenning toe kan leiden, vul dan s.v.p. onderstaand uw gegevens in.


 
 
 
 
DISC of Drijfveren profiel
DISC of Drijfveren profiel + 2 uur coaching
DISC en Drijfveren Workshop
 
 

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

CQM, handelend onder de werknaam de Ver-Leiders, gevestigd aan Rijsdijk 1 4303 AL Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.ver-leiders.nl - Rijsdijk 1 4303 AL Zierikzee – Telnr: +31623235784

R.E. Schouten is de Functionaris Gegevensbescherming van CQM / de Ver-Leiders. Hij is te bereiken via rschouten@ver-leiders.nl.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

CQM / de Ver-Leiders verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website verzamelt uitsluitend de informatie die u invoert om contact met ons op te nemen en betreft uw email-adres en telefoonnummer. Verder worden er geen gegevens verzamelt over u door gebruik te maken van andere websites, diensten van derden, cookies of vergelijkbare technieken. CQM / de Ver-Leiders neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CQM / de Ver-Leiders) tussen zit.

 

Er worden op geen enkele wijze gegevens gedeeld met derden zonder dat u daarvoor toestemming verleent.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CQM / de Ver-Leiders en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rschouten@ver-leiders.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CQM / de Ver-Leiders wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

CQM / de Ver-Leiders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rschouten@ver-leiders.nl

 

 Indien u klant/relatie bent van CQM / de Ver-Leiders dan leggen wij de volgende gegevens van u vast in onze computersystemen:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Bankrekeningnummer

 

CQM / de Ver-Leiders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

- Persoons/organisatiegegevens: zo lang als nodig is om de relatie/contacten met u actief te houden.

- Factuurgegevens: de minimaal vereiste termijn die de belastingdienst stelt.

 

CQM / de Ver-Leiders verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CQM / de Ver-Leiders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.